Deltagere

Turneringen LimfjordsGolf har til formål dels, at flere herrer og damer skal tilbydes spillemuligheder og dels at styrke Golfring Limfjorden.
LimfjordsGolf er et supplement til regionsgolfen, som ikke p.t. er parate til at tilbyde rene herrehold og rene damehold i lighed med Danmarksturneringen. Det er på ingen måde tanken, at dette skal erstatte regionsgolfen. 

Adgang til turneringen har alle klubber, der er medlem af Golfring Limfjorden. Det er disse klubber, som kan tilmelde et antal hold efter eget valg. Turneringen afvikles efter R & A’s regler og de respektive værtsklubbers lokalregler.

Deltagerne er damer og herrer, som er fyldt 60 år inden udgangen af det år, hvori turneringen LimfjordsGolf afholdes. Den enkelte spiller skal kunne dokumentere hjemmeklub og fuldgyldigt medlemskab af en af de klubber, der er tilsluttet Golfring Limfjorden.

Spillere uden medlemskab af Golfring Limfjorden kan spille med i turneringen LimfjordsGolf men pålægges ved udekampe at betale greenfee.


Klubberne

Hver tilmeldt klub skal udnævne en klubkoordinator for alle klubbens tilmeldte hold. Klubkoordinator udpeger en holdkaptajn for hvert enkelt hold.

 

Spilleplan

Turneringsledelserne for hhv. damer og herrer fastlægger spilleplanen.

Spilleplanen med foreløbige spilletidspunkter lægges på hjemmesiden medio februar. Den 1. marts skal hjemmeklubberne have meddelt evt. realistiske ændringer af kampdatoer og starttidspunkter hertil.

Såfremt der ikke kan opnås enighed de 2 klubber imellem, er det turneringledelsen, der bestemmer, hvornår kampen skal spilles. 

Primo marts er kampprogrammet officielt, og eventuelle ændringer i spilleplanen kan kun forekomme, såfremt begge involverede hold kan blive enige i en eventuel flytning. Husk at meddele evt. ændret kampdato til turneringsleder/hjemmesiden på mailadressen: golfringlimfjorden1@gmail.com  

Kampene skal under alle omstændigheder være afviklet inden udgangen af spilleplanens sidste spilleuge.

I slutspillet skal turneringsledelsen kontaktes, hvis kaptajnerne ønsker at ændre dato og spilletidspunkt. Det er turneringslederen, der tager kontakten til den neutrale bane og sørger for meddelelse til webmaster for tilretning af hjemmesiden. Opnås enighed ikke, vil det være den af turneringsledelsen oprindelig fastsatte spilledag/tid, der er gældende. Resultater i slutspillet skal være indberettet senest 24 timer efter kampens afvikling.

Spilleplanen og fordelingen af baner til slutspillet vil fremgå af hjemmesiden – og slutspilsresultaterne kan løbende følges samme sted.

Hvis en kvart- eller semifinalevinder trækker sig inden finalen/semifinalen, går runner-up videre.

Så vidt det er muligt, afholdes finalerne på skift mellem de deltagende klubber i Golfring Limfjorden.

Pointberegning i slutspillet: Matchpointssystemet i slutspillet er det samme som i de indledende runder.

Servering: Det påhviler hjemmeklubben at sørge for bespisning efter matchen for spillernes egen regning. Det kan f.eks. være pålægsmadder m.v. samt kaffe m/kage. Det tilstræbes, at prisen ikke overstiger 100,- kr. (men gerne billigere).

Afregning
Til drift af turneringen beregnes et gebyr pr. hold på 300,- kr. Udgifterne til transport og bespisning afregnes af den enkelte spiller på dagen.

Pkt. 1: Klubkoordinatoren undersøger i egen klub, hvor mange hold der kan tilmeldes i hver række. Der er ikke begrænsninger for antal hold. Send besked om endeligt antal forud for den 31. januar ved at sende mail til golfringlimfjorden1@gmail.com

Pkt. 2: Klubben fremsender x gange 300,- kr. til Spar Nord konto 85002650505932 for herreturneringen - og x gange 300,- kr. til Danske Bank 47704772878621 for dameturneringen

 

Del siden