Golfring Limfjorden er en ordning, hvor man for 900 kr. i 2024, frit kan spille på de baner, hvis klubber er tilsluttet ordningen.

De klubber, der er med i Golfring Limfjorden, består af Skive Golfklub, Aars Golfklub, Hvalpsund Golfklub, Morsø Golfklub, Harre Vig Golfklub, Løgstør Golfklub, Hjarbæk Fjord Golfklub, Nordvestjysk Golfklub og Jammerbugten Golfklub.

For at deltage i ordningen skal der betales 900 kr. til den klub, man er aktiv medlem af, herefter sørger din klub for, at du registreres i GolfBox, så du frit kan spille.

De 9 klubber er – med forskellig vægtning - enige om, at ordningen er et stort medlemsgode for de medlemmer, der gerne spiller runder på fremmede baner. Ordningen giver større udveksling på banerne og dermed inspiration til udvikling af eget anlæg, og samtidig er der en fælles økonomisk gevinst for de deltagende klubber.

For medlemmer af Golfring Limfjorden betyder ordningen tillige, at det altid er nemt at finde en anden bane - uden merudgift, når ens egen bane er optaget af turneringer eller andre aktiviteter.

Klubberne er også enige om, at samarbejdet vil gøre det nemmere at fastholde egne medlemmer – ”more value for money” - og på sigt vil tiltrække nye medlemmer.

Det er aftalt, at ordningen – som de fleste andre rabatordninger - kun gælder for medlemmer med fulde medlemsrettigheder. Flexmedlemskab og langdistance medlemskab giver ikke ret til at være med i denne ordning.

Medlemskab af Golfring Limfjorden giver også ret til at deltage i turneringen LimfjordsGolf, der er en turnering, der afvikles i april og august, og hvor der spilles hulspil for hold.

Del siden