Rækkeinddeling herrer
Tilmeldingen kan foregå i tre rækker:
A-rækken er åben for alle klubbens herreveteraner. Se nedenfor mulighed for supplering.
B-rækken er forbeholdt HCP-indeks min. 18,0
C-rækken er forbeholdt HCP-indeks min. 27,0

Som et forsøg i A-rækken tillades det, at en klub kan anvende/supplere med spillere fra andre medlemsklubber, der ikke har tilmeldt hold i A-rækken.
                     
Klubben rangerer selv alle sine tilmeldte hold i én rækkefølge begyndende med det højeste A-hold og afsluttende med det lavest rangerede C-hold.

Bemærk det er den enkelte spillers HCP pr. 1. januar 2024, der er afgørende for hvilken række, der spilles i.

Spillerne
Den enkelte spiller er knyttet til ét hold pr. sæson. HCP i det ærinde "fryses fast" på spillerens HCP den 1. januar i turneringsåret. Spillerne fastholder som hovedregel i samme sæson det hold, de er begyndt på, uden at skifte række eller pulje. Der kan dog efter klubbens afgørelse anvendes en reservespiller fra et andet hold.

Man kan ikke spille på flere hold i samme turneringsrunde. Én match pr. uge og man skal opfylde gældende handicapkrav.

Turneringens gennemførelse
I de indledende puljerunder spilles såvel hjemme- som udekampe. I slutspillet spilles der på neutral bane.

I grundspillet afvikles så vidt muligt mindst 3 kampe i april/maj måned og mindst 3 kampe i august måned. Eventuel slutspil afvikles i september måned. Udgangspunktet er tirsdage kl. 09:00, hvis banen er ledig. Ellers finder hjemmeklubben et tidspunkt i den fastsatte uge efter nærmere aftale kaptajnerne imellem.

Alle tilmeldte hold inddeles i puljer. Det tilstræbes, at hver pulje kan bestå af 4 hold. Spillere på udebane registrerer på normal vis fritspil eller betaler greenfee. 

Regelsæt /lokal regler
Regelspørgsmål behandles ifølge golfreglerne (Regel 20). Turneringsledelsens afgørelse er endegyldig.

Hvis der er rejst et regelspørgsmål, skal det indsendes skriftligt til turneringsledelsen (evt. forvarslet pr. telefon). Begrundet regelspørgsmål skal være turneringsledelsen i hænde senest 2 døgn efter afviklingen af den match, som regelspørgsmålet vedrører. Turneringsledelsen kvitterer for modtagelsen og afgør indkomne regelspørgsmål hurtigst muligt – inden 8 dage efter modtagelsen af det skriftligt formulerede regelspørgsmål.

Caddie og golfbil:
Der må benyttes golfbil, hvis klubben, hvor der spilles, tillader kørsel med golfbiler på banen.

Der må ikke benyttes caddie.

Spilleform 
I turneringen tildeles alle singler 2 matchpoint for vunden match, og i foursome og greensome tildeles 3 matchpoint for vunden match. Hver match kan slutte lige, dvs. matchpoint deles mellem de to hold. Det hold, som har opnået flest matchpoint, når klubmatchen er færdig, er vinder og får 2 turneringspoint. Hvis lige, får hver klub 1 turneringspoint. Det hold, som har opnået flest turneringspoint, når turneringen er færdig, er vinder af sin pulje. Hvis 2 eller flere hold står lige, gælder følgende kriterier:

-          Klubbernes indbyrdes turneringspoint
-          Opnåede matchpoint i indbyrdes puljematcher
-          Opnåede matchpoint i alle puljematcher
-          Flest vundne ups i indbyrdes matcher
-          Flest vundne matcher på udebane i hele turneringen
-          Lodtrækning 

Såfremt man ikke møder med fuldt hold gælder følgende:
 - Mangler 1 herre tabes 4. single (i C-rækken tabes 2. single)
 - Mangler der 2 herrer tabes 3. og 4. single (i C-rækken tabes 1. og 2. single)

Således aflyste matcher tabes med maksimale cifre – dvs. 10-8. Såfremt man ikke møder med mindst 4 spillere, tabes hele holdmatchen med 11-0 og de enkelte matcher med 10-8, hvilket også gælder såfremt et hold i utide trækkes ud af turneringen.

Ved brug af ulovlig spiller taber denne spiller 10-8

Der spilles hulspil over 18 huller.
C-rækken spiller med 2 singler, 1 foursome og 1 greensome, øvrige rækker spiller med 4 singler og 1 foursome. Alle 3 rækker spiller med hcp.
Der spilles fra gul tee eller det der svarer hertil. Singlerne spilles som 2-bolde.

Der spilles efter DGU regler, dog følges hjemmeholdets lokale regler

Startorden og resultatindtastninger
Startrækkefølgen aftales holdkaptajnerne imellem - eller deres stedfortrædere. Holdkaptajnen må frit vælge, hvilke spillere der skal spille foursome/greensome, hvorimod herresinglerne skal opstilles i handicaporden, efter dagsaktuel HCP. Alle spiller med dagsaktuelt HCP.

Inden matchen spilles, udveksles turneringskort med navne og handicap, turneringskort kan printes ud fra hjemmesiden.

Resultatet af matchen påføres turneringskortet, der underskrives af begge holdkaptajner. Turneringskortet opbevares hos hjemmeklubben og kan destrueres efter den 1. oktober i turneringsåret. Resultatet indberettes af hjemmeklubben sammen med et billede af et korrekt udfyldt og underskrevet kampkort snarest til webmaster via mail golfringlimfjorden1@gmail.com. Hvis indberetningen ikke er foretaget senest 2 hverdage efter spillet, taber hjemmeklubben holdmatchen med maksimale cifre, uanset de faktisk vandt.

Afbrydelse af spil
Afbrydes en match pga. vejrlig eller mørke, skal en ny spilledato aftales og matchen afvikles efter fælles aftale. Enhver ændring skal altid meddeles turneringsledelsen og hjemmesiden. Matchen fortsætter, hvor man var nået til, jvf. golfreglerne.
Kan holdkaptajnerne ikke blive enige om/finde et senere spilletidspunkt for afvikling, deler man de ikke afsluttede matcher med 0-0, altså deler matchpoints. Hvis det er hele kampen, får hvert hold 1 turneringspoint.
Det samme gør sig gældende ved aflyste kampe på grund af vejrmæssige/banemæssige problemer.

Slutspil
Der planlægges nærmere, når antallet af deltagende hold er bekendt, nummer et og to deltager i slutspillet. Såfremt en række kun består af en pulje mødes nr. et og fire, samt to og tre i semifinalen, alle vindere i semifinalerne deltager i finalen. Ved kun 3 hold i en række spiller nr. 1 og 2 finale. Der spilles på neutral bane. Turneringsledelsen fastlægger spilleplanen herunder værtsklubberne (den neutrale bane).

Spilleplanen og fordelingen af baner til slutspillet kan løbende ses på hjemmesiden efter de indledende runder. Der tages dog forbehold for, at der kan forekomme enkelte ændringer efter de indledende runder. Skulle et hold trække sig fra slutspillet, tabes "uden kamp".

Pointsystemet i slutspillet er det samme som i de indledende runder. Ender kampen uafgjort gælder følgende:
Vinder er det hold med flest ups. Hvis stadig lige gælder følgende prioriterede rækkefølge:
- Vinder af 1. single
- Vinder af 2. single
- Vinder af 3. single
- Vinder af 4. single
- Vinder af foursome
- Vinder af grensomme                                                                                               
- Lodtrækning

 

Del siden